5. SINIF SOSYAL TESTİ = HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM


1. Tükettiğimiz her bir ürün üretim,dağıtımve tüketim gibi aşamalardan geçmektedir.Bu aşamaların bütününe ne ad verilir?

Ekonomi
Dağıtım
Tüketim
Sermaye
Bilmiyorum


2. Ülkemizde çeşitli iklim tiplerinin görülmesinde , aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

Zengin akarsu ağına sahip olması.
Etrafının denizlerle çevrili olması
Çeşitli doğal bitki topluluklarının bulunması.
Geniş ova ve platoların yer alması.
Bilmiyorum


3. Yaşadığı toplum içinde kendine göre özellikleri olan kişiye ne denir?

Aile
Çocuk
Birey
Öğrenci
Bilmiyorum


4. 1.”Bazı gruplar aynı zamanda kurumdur” aşağıdakilerden hangisi bu özelliği taşımaktadır? A) B)C) D)

satranç kulübü
futbol takımı
aile
sınıf
Bilmiyorum


5. Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğun tanımıdır?

Bir kişinin grup içerisinde sahip olduğu görev
Uzun süreli ve kanunlarla belirlenmiş nitelikleri olan gruplar
Ortak bir amaç için çalışanların oluşturduğu toplumsal yapı
Bir kimsenin üzerine aldığı gereklerini yerine getirmesi
Bilmiyorum


6. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

arkadaş grubu
oyun grubu
meslek grubu
sınıf grubu
Bilmiyorum


7. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

arkadaş grubu
oyun grubu
meslek grubu
sınıf grubu
Bilmiyorum

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

arkadaş grubu
oyun grubu
meslek grubu
sınıf grubu
Bilmiyorum


9. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

arkadaş grubu
oyun grubu
meslek grubu
sınıf grubu
Bilmiyorum


10. Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin içinde bulunduğu gruplardan değildir?

arkadaş grubu
oyun grubu
meslek grubu
sınıf grubu
Bilmiyorum


11. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?

Basketbol oynamak
Ders çalışmak
Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
İzcilik kulübü oluşturmak
Bilmiyorum


12. Aşağıdakilerden hangisi için bir grup oluşturmaya gerek yoktur?

Basketbol oynamak
Ders çalışmak
Eğitici kulüp faaliyetlerinde bulunmak
İzcilik kulübü oluşturmak
Bilmiyorum


13. Ekonomi için vazgeçilmez olan işbirliği ,girişimcilik ve emek aşağıdakilerden hangisiyle sağlanır?

İklim
Ham madde
Makine, alet
İnsan
Bilmiyorum


14. .Bir toplumun duygu , düşünce ve yaşayışını yansıtan maddi ve manevi değerlerinin tümüne kültür denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerden biri olamaz?

.Halk oyunları
Örf, adet ve gelenekler.
Camiler, medreseler ve saraylar
Yeryüzü şekilleri
Bilmiyorum


15. Anne,baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne denir?

Grup
Kurum
Rol
Aile
Bilmiyorum


16. 2.Kanunlarla belirlenmiş gruplara ne denir? A) B) C) D)

sınıf
öğrenci
grup
kurum
Bilmiyorum


17. Aşağıdakilerden hangisi çocuklarla ilgili uluslar arası bir kuruluştur?

Sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu
Birleşmiş milletler çocuklara yardım fonu
Çocuk hastahaneleri
Yetiştirme yurtları
Bilmiyorum


18. Bir grup yada kurumda üye olan bireylerin görevlerine rol denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi rol değildir?

Başkanlık
Başkan yardımcılığı
Öğretmenlik
Okul
Bilmiyorum


19. İnkılaplar, toplumun birçok alanda gelişmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yapılan inkılaplar sonucu elde edilen faydalar Dan biri olamaz?

Eğitim birliğinin sağlanması
Okuma ve yazmanın kolaylaştırılması.
Uluslararası alanda resmi ilişkilerin kolaylaştırılması
Miras hususunda ,kadının ayricalıklı konumagetirilmesi
Bilmiyorum


20. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş olan “ Çocuk Hakları Sözleşmesi” ülkemiz tarafından da kabul edilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

Ülkemizde çocuk haklarının korunmasına önem verildiğini
Çocukların her istediklerini yapabilecekleri
Birleşmiş Milletlerin ülkemiz tarafından kurulduğunu
Çocukların kendi haklarını koruyabildiğini
Bilmiyorum

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !